Home Blog Page 56
ในการใช้งาน Notebook หากเราต้องการดู Report ว่าระบบที่เราได้ตั้งค่าไว้ใน Power Option มีส่วนไหนที่สามารถปรับแต่ง หรือทำให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีก สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการดู report ได้ครับ powercfg -energy -output c:Power-report.html คำสั่ง powercfg -energy -output c:Power-report.html จะช่วยให้เราได้รับรายงานว่าระบบเรามีส่วนไหนที่กินพลังงานมาก หรือสามารถปรับแต่งจุดไหนให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่านี้  ลองนำไปใช้ดูครับ เผื่อจะช่วยปรับแต่งให้ notebook ของเราทำงานนอกบ้านได้นานขึ้นครับ
1. สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista เป็นต้นไป คุณสามารถเปิด Command Line จาก Folder ที่ต้องการได้โดยการกด Shift ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วเลือก “Open command windows here”   2. หากต้องการเปลี่ยน Privilege ในการสั่งงานด้วย Command Line เราสามารถเรียกใช้งานด้วยปุ่ม Shift ที Keyboard ได้ด้วยเช่นกัน 3. คุณสามารถใช้ Feature Drag / Drop สำหรับ Folder ไปใส่ใน Dos ได้ด้วยครับ หากต้องการเปลี่ยน path อย่างรวดเร็ว 4....
สำหรับ Windows 7 และ Windows 2008 เราสามารถเลือก Enable / Disable Features จาก Command Line ได้ด้วยนะครับ อย่างน้อยก็สร้างความสะดวกสบายในกรณีที่ต้องไปจัดการกับเครื่อง จำนวนมาก ทำให้ลดภาระในการสั่ง Enable / Disable Features ไปได้มาก   ตัวอย่างด้านล่างคือ ปัญหาการรอ Load Feature เพื่อรอให้เราเลือก Enable / Disable (รอนานเลยทีเดียวครับ)   ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีการ Enable Feature content indexing  property caching และ search results สำหรับ File และการใช้งาน อีเมล์ เพื่อให้เราสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ...
ส่วนประกอบที่สำคัญของ Domain Controller หลังจากที่เราสร้าง Domain Controller ตัวแรกขึ้นมาในระบบเรียบร้อยแล้ว เครื่อง Windows Server ธรรมดาของเรา ก็จะถูกเรียกว่า Domain Controller หรือ Windows Server ที่ run ADDS Roles เรามาดูส่วนประกอบที่สำคัญของ Domain Controller 1 เครื่องกันครับ ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง และแต่ละส่วนประกอบนั้นอยู่ตรงไหนในเครื่อง ต้องดูแลอย่างไร และมีข้อระวังอย่างไรบ้าง   ส่วนประกอบสำคัญของ Domain Controller แหล่งอ้างอิง http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772829(WS.10).aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754663(WS.10).aspx 1. SYSVOL / NETLOGON เครื่องที่เป็น Domain Controller จะมี Default Share แบบนี้ครับ ซึ่ง Sysvol และ Netlogon เป็นพื้นที่ ที่มีไว้จัดเก็บ Script Logon สำหรับเครื่องที่ Join Domain เข้ามาใช้งาน และจัดเก็บ Group Policy ในการใช้งาน Deploy Group Policy Object ลองเปิดเข้าไปดูเพื่อสังเกตุ...
Active Directory Schema เครื่องมือ Active Directory Schema โดยปกติแล้วถูกซ่อนไว้ จะไม่แสดงใน Administrative Tools หากจำเป็นต้องใช้งานจะต้องใช้คำสั่งพิเศษทำการ Register .dll ขึ้นมาใช้งาน หากคุณเป็นคนสร้าง Domain Controller ขึ้นมา ควรจะทำการ Register .dll ตัวนี้ไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรับแต่งขั้น Advance (เตรียมไว้ก่อนดีกว่าทำฉุกเฉินทีหลัง) Active Directory Schema คือเครื่องมือในการบริหารจัดการ Object ขั้น Advance ซึ่งสามารถเรียกดูเพื่อปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เรียกว่า Class และ Attributes ได้ คำสั่งสำหรับการเพิ่มเครื่องมือ Active Directory Schema regsvr32 schmmgmt.dll หลังจากที่ Register .dll ได้แล้วก็ไปที่ mmc.exe เพื่อ Add Snap-in เอาไว้ใช้งานครับ Start > Run > MMC > Add / Remove Snap-in ลองดูตัวอย่างของการเข้าไปดู Active...
เบื้องต้นเกี่ยวกับ ADDS ทำความรู้จักกับ Active Directory Active Diretory เป็นเครื่องมือ ที่มีมากับ Windows Server Operating System โดยทำหน้าที่ช่วยจัดการทรัพยากรในระบบ จากจุดศูนย์กลางโดยเครื่องมือของ Server Domain Controller ถ้าองค์กรที่มี User มาก ๆ นำ Active Directory มาใช้งาน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ User Environment อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโดยรวมโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม (มีมากับ Windows อยู่แล้ว ถ้าใช้ให้เป็น ปรับแต่งให้ดี ระบบก็จะมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อองค์กร) สมัย Windows 2000 – Windows 2003 เค้าเรียกกันแค่ AD หรือ Active Directory แต่ใน Windows 2008 เรียกเพิ่มว่า Active Directory Domain Services (ADDS) ขอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน...
ถ้าดู VDO ดูจากด้านล่างสุดได้เลยครับ แต่ถ้าจะดูบนเวปให้ดูจาก KB นี้ครับ http://www.mvpskill.com/kb/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-active-directory-%E0%B8%9A%E0%B8%99-server-core.html ภาพรวม การติดตั้ง Step 1: ตั้งค่า Computer Name / IP Address โดยใช้ sconfig.cmd Step 2: ติดตั้ง DNS Server Roles ocsetup DNS-Server-Core-Role Step 3: สร้างไฟล์ unattend.txt Step 4: Promote Domain โดยใช้ ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง dcpromo /unattend:c:unattend.txt     http://www.youtube.com/v/lwU5VMREq1w?hl=en&hd=1 การติดตั้ง Active Directory Domain Services บน Server Core
Best Practice การตรวจสอบหลังจากติดตั้ง Domain Controller เสร็จเรียบร้อยแล้ว 1. ตรวจสอบ Event Viewer ดู Error (ไม่ควรมี Error ระดับรุนแรงหรือแจ้งเตือนจากระบบการใช้งานหลัก) 2. ตรวจสอบ AD Database ว่าถูกสร้างมาเรียบร้อย ? 3. ตรวจสอบ SYSVOL / Net logon ต้องถูกสร้าง Share มาโดยอัตโนมัติและเข้าถึงได้ ? 4. ตรวจสอบ DNS Record (ถ้าอยู่เครื่องเดียวกับ Domain Controller) ? 5. ทดสอบเข้าถึงเครื่องมือ Default ต่าง ๆ ให้ครบ เครื่องมือที่อยู่ใน Administrative Tools เช่น AD Users & Computer / AD Site & Service? 6. Review Default Configuration เช่น Built-in Container....
VDO Learning Step by Step สำหรับเรียนรู้ที่จะติดตั้ง ADDS Roles (การสร้าง Domain Controller เครื่องแรกในระบบ) VDO นี้ใช้ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือที่แจกฟรีในหน้า Download Ebook นะครับ Server Name = dc01 Domain Name = demo.local IP Address = 192.168.1.10   http://www.youtube.com/v/wad3B6vpbwM?hl=en&hd=1 วิธีติดตั้ง Active Directory Windows 2008R2
Hybernate เป็น Functionที่มีมาพร้อมกับระบบ Windows โดยหน้าที่ของ Function นี้คือระบบ Windows จะทำการ Snap shot สถานะการทำงานล่าสุด ที่เราได้ทำไว้โดยทำการบันทึกลงไปในไฟล์ hiberfil.sys   ข้อดีของ Hibernate คือช่วยให้การ shutdown และเปิดระบบใหม่ เป็นไปได้เร็วขึ้นในกรณีที่เราทำงานค้างอยู่แล้วต้องการเปิดเครื่องให้กลับมาพร้อมในสถานะเหมือนเดิมทุกอย่าง ข้อเสียของ Hibernate คือจะต้องการพื้นที่จำนวนหนึ่งสำหรับสำรองข้อมูลเพื่อเปิดระบบให้กลับสู่สถานะปัจจุบัน ตามภาพด้านล่าง hiberfil.sys กินพื้นที่ประมาณ 3 GB   และเราอาจพบปัญหาว่าต้องการประหยัดพื้นที่แต่ไม่สามารถลบไฟล์ hiberfil.sys ออกไปจากระบบได้ วิธีการลบไฟล์ hiberfil.sys คือต้องทำการปิด Function Hibernate บนระบบปฏิบัติการโดยต้องดำเนินการดังนี้   วิธีการลบไฟล์ hiberfil.sys  สำหรับ Windows 7 1. เปิดหน้าต่าง Power Options 2. เข้าไปเลือกเมนู Allow hybrid sleep เปลี่ยนค่าทั้งหมดเป็น Off 3. เข้าไปเลือก Hibernate After เปลี่ยนค่าทั้งหมดเป็น Never 4. จากนั้นเข้าไปสู่ Command Line แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ “powercfg.exe -h off” วิธีการลบไฟล์ hiberfil.sys สำหรับ...

Top Articles

แจกไฟล์ MS Word สำหรับทำซองผ้าป่า และใบฏีกา

บทความนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ IT Pro  - -" แม่ใช้ทำซองผ้าป่าครับ งงจริง ๆ ผมเอาไฟล์ MS Word ที่เป็นซองผ้าป่า และใบฏีกา Share ไว้เผื่อใครจะเอาไปใช้กันต่อครับ จริง ๆ ก็ Download จาก Google มา Edit ต่อนะแหล่ะครับ...