About Us

[Update October 2013]

mvpskill.com | IT Professionals Community

กลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญและหลงใหลใน Microsoft Infrastructure เรารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรุ้ความชำนาญให้กับพี่น้องร่วมอาชีพ เนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Knowledge Base, VDO, Ebook ทุกอย่างจะฟรี และฟรีตลอดไปครับ เนื้อหาและกิจกรรมงานสัมมนาที่เกิดขึ้นในสังคมแห่งนี้เกิดจากอาสาสมัคร ที่ไม่แสวงหาผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น เราทำด้วยแรงกาย แรงใจ และแรงเงิน ที่พอจะมีส่วนตัวหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่เห็นประโยชน์ของกิจกรรม หากปณิธานไม่ร่วงโรยไปตามกาลเวลา เราอยากจะไปให้ถึงการเป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร (nonprofit organisation :NPO)

ขอให้มีความสุขกับการแบ่งปันครับ

เกี่ยวกับทีมงาน

ผู้ก่อตั้ง

Suttipan Passorn
สุทธิพันธ์ ภัสสร mvpskill.com Founder | (MCT, MVP: Windows and Devices for IT)

สุทธิพันธ์ ภัสสร Bio: MVP Award สาขา Windows and Devices for IT ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Server Platform โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงด้านการ Implement Active Directory & Group Policy มีผลงานในการเขียนและแปลบทความด้าน Technical ให้กับ support.microsoft.com ใช้เวลาว่างเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมให้ความรู้ด้าน Active Directory และ Windows Security ให้มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนชั้นนำ ผู้ก่อตั้ง Web Free Knowledge Base mvpskill.com เพื่อแจกจ่ายบทความสำหรับผู้ที่สนใจใน Microsoft Technology ปัจจุบันทำงานประจำในตำแหน่ง IT Security Manager ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ธัญพล ษณะนาคินทร์ mvpskill.com co-founder | (MCT, MVP:Exchange Server)

ธัญพล ษณะนาคินทร์ Bio: รางวัล MVP Award สาขา Exchange Server ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการ Microsoft Windows Server 2008 และ Microsoft Exchange Server 2010 มีผลงานในการเขียนหนังสือ “คู่มือ Windows Server 2012 ฉบับใช้งานจริง Step By Step” และ “คู่มือ Windows Server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง Step By Step” เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมให้ความรู้ด้าน Active Directory, Exchange Server และด้าน Network ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Excellent IT Services เพื่อรับงาน IT Consultant ครบวงจร

ทีมงานหลัก และ Contributors

วัณณุวรรธน์ พรนวม (MCSE,MCSA,MCITP,MCTS)

 

วัณณุวรรธน์ พรนวม Bio: ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง System Engineer มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ “Enterprise Client Management” โดยใช้ Microsoft Solutions(MDOP, MDT, SCCM, Microsoft Tools)ออกแบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการ Desktop Infrastructure และ Application Environments ให้กับองค์กร เพื่อช่วยลดเวลาและภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบ และใช้ Microsoft System Center ช่วยในการบริหารจัดการ Desktop Virtual Machine ทำงานได้อัตโนมัติครบวงจรง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

พงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (MCT,MCSE,MCSA,MCITP,MCTS)

clip_image001[5] Bio: ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Server Platform โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงด้านการ Design & Implement Microsoft Virtualization Technology, Active Directory, Exchange Server และ System Center ทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานในการเขียนบทความและช่วยตอบคำถามทางเทคนิคด้าน Microsoft Exchange Server ให้กับ mvpskill.com อีกทั้งยังเป็น Microsoft Certified Trainer ที่มีประสบการณ์การอบรม Microsoft Technology ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 8 ปี และปัจจุบันได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ‘J Group Technology’ และสถาบันการอบรมเทคโนโลยีต่างๆในนาม ‘iTFastLearning.com’

ทีมงาน Contributors

ชนะชัย ไชยอเนกวุฒิ (MCT)

ชนะชัย ไชยอเนกวุฒิ Bio: มีความเชี่ยวชาญในการ Design และ Implement ระบบ Microsoft Private Cloud ,Virtualization, Active Directory, Exchange Server, Hyper-V และ Desktop Solution ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็น Technical Consultant , Senior System Engineer และ Microsoft Trainer  ของบริษัทแห่งหนึ่ง

เลิศฤทธิ์ ขอมเมืองปักษ์ (MCT)

เลิศฤทธิ์ ขอมเมืองปักษ์
เจ้าของ Blog http://cloudpowerfastserve.blogspot.com และ http://scfastserv.blogspot.com
Bio: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในเทคโนโลยี Microsoft System Center มีผลงานในการเขียนบทความและช่วยตอบคำถามทางเทคนิคด้าน Microsoft Technology ผ่านทาง MVPSkill.com และอีกทั้งยังเขียน Blog ที่ให้ความรู้แบบจัดเต็มไม่มีการกั๊ก ที่เวปบล๊อค ปัจจุบันได้รับได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลทีมงานเรื่องของการ Design และ Implement ระบบ Active Directory, Exchange Server, System Center และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Microsoft System Center อีกทั้งยังร่วมงานกับทีมงาน Microsoft Thailand เพื่อทำการเผยแพร่เทคโนโลยี Microsoft Private Cloud ให้กับรัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมายในเมืองไทย

วาริส จันอิ (MCSE,MCSA,MCITP,MCTS)

วาริส จันอิ Bio: ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง System Engineer มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร (Desktop Management) การออกแบบและวางแผนการ Deploy OS และ Application ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เพื่อช่วยลดเวลาและภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบ ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Microsoft

Publication Activities

Event: Microsoft TechDays Thailand 2013

Guest Speaker in IT Professionals Breakout session
Date: 26 November 2013
Place: Hotel Shangri-La
Audience: 800
Agenda:
1) What’s New in Windows Server 2012 R2: Identity Management for Hybrid IT
2) What’s New in Windows Server 2012 R2: Networking
3) System Center 2012 R2 Configuration Manager: Unified Device Management Services
4) What’s New in Hyper-V in Windows Server 2012 R2
Refer: http://www.mvpskill.com/kb/promotiontechdays2013.html

Event: mvpskill.com | IT Pro contributions Q4@2013 “Windows Deployment Day”

Date: 02 November 2013
Place: Sripatum University
Audience: 120
Agenda:
Session1: Deploying Windows 8
Session2:System Center 2012: Configuration Manager (SCCM)
Session3: Private Cloud Licensing
Session4: Meet MVP & Discussion
Refer: http://www.mvpskill.com/kb/windows-deployment-day.html

Event: mvpskill.com | IT Pro contributions Q3@2013 “Technical show case Windows Server 2012″

Date: 28 September 2013
Place: Kasetsart University
Audience: 60
Agenda:
Session 1: Server Virtualization
Session 2: Management & Automation
Session3: Networking
Session4: Storage
Session5: Identity and Access
Session6: Virtual Desktop Infrastructure
Session7: Web and Application Platform
Refer: http://wp.me/p2KHv9-Ff

Event: mvpskill.com | IT Pro contributions Q2@2013

Date: 16 June 2013
Place: Microsoft Thailand 38th Floor.
Audience: 40
Agenda:
1) Windows 8 Deployment with MDT 2012
2) Security Implementation Guide in OS, IIS and Active Directory
Refer: http://wp.me/p2KHv9-rP

Event: mvpskill.com ITPro contributions @2012

Date: 22 December 2012
Place: Microsoft Thailand 38th Floor.
Audience: 50
Agenda:
1) Group Policy What’s new in Windows Server 2012
2) What’s new in System Center Configuration Manager 2012
Refer: http://wp.me/p2KHv9-lG

Microsoft’s Guest Speaker at Grand Seminar TechNet/MSDN 2011

Microsoft’s Guest Speaker in Session for IT Professional

“How to Save Money, Time, and Headaches with Group Policy in Windows 7 and Windows Server 2008 R2”

Campus Live: Sripatum University

Audience: 250 http://www.microsoft.com/thailand/seminar/technetMSDN

image

Microsoft’s Guest Speaker at Grand Seminar TechNet/MSDN 2009

Microsoft’s Guest Speaker in Session for IT Professional

“Move To Virtualization with Windows Server 2008 Hyper V”

Grand Ballroom, Shangri-La Hotel

Audience: 800 http://www.microsoft.com/thailand/seminar/technetMSDN/
image

Microsoft’s Guest Speaker at Grand Seminar TechNet/MSDN 2008

Microsoft’s Guest Speaker in Session for IT Professional

“Deploying Windows Vista Service Pack 1”

Grand Ballroom, Shangri-La Hotel

Audience: 300 http://www.microsoft.com/thailand/seminar/technetMSDN/

image

Technical Translator of support.microsoft.com

เขียนและแปลบทความทางเทคนิคให้กับ Microsoft

Sample Link

http://support.microsoft.com/kb/977274/th
http://support.microsoft.com/kb/977274/th
http://support.microsoft.com/kb/2771026/th
http://support.microsoft.com/kb/977271/th
http://support.microsoft.com/kb/2681926/th
http://support.microsoft.com/kb/2620004/th
http://support.microsoft.com/kb/980443/th
http://support.microsoft.com/kb/2620005/th
http://support.microsoft.com/kb/2670167/th
http://support.microsoft.com/kb/980444/th
http://support.microsoft.com/kb/2580685/th
http://support.microsoft.com/kb/977273/th
http://support.microsoft.com/kb/978826/th
http://support.microsoft.com/kb/978825/th

ติดต่อทีมงานได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

www.facebook.com/mvpskill

http://www.mvpskill.com/forums

https://www.facebook.com/groups/mvpskill/