การเปิดใช้งาน Active Directory Schema

0
400
Active Directory Schema

เครื่องมือ Active Directory Schema โดยปกติแล้วถูกซ่อนไว้ จะไม่แสดงใน Administrative Tools หากจำเป็นต้องใช้งานจะต้องใช้คำสั่งพิเศษทำการ Register .dll ขึ้นมาใช้งาน หากคุณเป็นคนสร้าง Domain Controller ขึ้นมา ควรจะทำการ Register .dll ตัวนี้ไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรับแต่งขั้น Advance (เตรียมไว้ก่อนดีกว่าทำฉุกเฉินทีหลัง)

Active Directory Schema คือเครื่องมือในการบริหารจัดการ Object ขั้น Advance ซึ่งสามารถเรียกดูเพื่อปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เรียกว่า Class และ Attributes ได้

คำสั่งสำหรับการเพิ่มเครื่องมือ Active Directory Schema

regsvr32 schmmgmt.dll

การเปิดใช้งาน Active Directory Schema

การเปิดใช้งาน Active Directory Schema

หลังจากที่ Register .dll ได้แล้วก็ไปที่ mmc.exe เพื่อ Add Snap-in เอาไว้ใช้งานครับ

Start > Run > MMC > Add / Remove Snap-in

การเปิดใช้งาน Active Directory Schema

ลองดูตัวอย่างของการเข้าไปดู Active Directory Schema ตามรูปด้านล่างครับ

การเปิดใช้งาน Active Directory Schema