วิธี Export Local Group Policy

0
718

ตัวอย่างการตั้งค่า Wall Paper หลาย ๆ เครื่องพร้อมกันด้วยการ Export Local Group Policy

สำหรับ Local Group Policy ที่เราตั้งค่าไว้เจ๋ง ๆ และอยากเอาไปใช้งานกับเครื่องอื่นด้วย มีวิธีที่ควรทราบดังนี้ครับ

1. Local Group Policy ของ Windows บรรจุอยู่ใน Folder นี้ครับ %systemroot%\system32\grouppolicy\

วิธี Export Local Group Policy

ที่อยู่ของ local Group Policy = %systemroot%\system32\grouppolicy\

หากคุณพึ่งเริ่มติดตั้ง Windows ใน Folder ดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลอยู่เลยครับ

2. ตัวอย่างการใช้งานคือผมต้องการตั้งค่า Desktop Wallpaper ให้เหมือนกันทุกเครื่อง บนระบบที่ไม่มี Active Directory เราเป็น Admin ควรทำอย่างไรดีครับ

จะแก้ Registry ? ก็ติดอุปสรรค์ว่ามันไม่สามารถบังคับได้ทุก User Profile นี่เลยเป็นสาเหตุให้ต้องปรับแต่งผ่าน Local Group Poilcy แล้ว Export ไปยังเครื่องอื่นเพื่อใช้งานกันครับ

  1. คุณสามารถเปิด Local Group Policy ได้จากคำสั่ง GPEDIT.MSC
  2. หากต้องการตั้งค่า Desktop Wallpaper ด้วย Group Policy ให้ไปที่ User Configuration > Administrative Template > Control Panel > Display > Desktop Wallpaper
  3. เลือก File Wallpaper ที่ต้องการโดยจะกรอกเป็น UNC Path หรือเป็น Local Path ก็ได้

วิธี Export Local Group Policy

วิธี Export Local Group Policy

การปรับแต่งค่า Wallpeper บน LGPO ให้ใช้ค่า UNC PATH หรือ LOCAL PATH ก็ได้ตามรูปเลข 4

วิธี Export Local Group Policy

อยากให้เครื่องปลายทางเครื่องไหนได้รับ Local Group Policy เหมือนกับต้นฉบับก็เพียงแค่ Copy ไปวางไว้ที่ %systemroot%\system32\grouppolicy\ ของเครื่องปลายทาง

ในตัวอย่างนี้ผมอยากให้ทุกเครื่องมี Wall Paper เหมือนกันหมดเลยสร้าง File ไปวางไว้ที่ Path ดังกล่าวครับ

วิธี Export Local Group Policy

ทุกเครื่องของผมก็จะได้ Desktop Wallpaper เหมือนกันแล้วครับ (โดยที่ไม่ต้องอาศัย Active Directory)

วิธี Export Local Group Policy

TIP: Default Path ของ Wallpaper ที่ใช้งานบน Windows ทุกเครื่องคือ C:\Windows\Web ลองไปงมในนั้นดูนะครับ

วิธี Export Local Group Policy