ไฟล์ Patch สำหรับ MS07-010–Critical

0
25,718 views

สำหรับใครที่พยายามจะ Download Patch ป้องกันช่องดหว่ของ WannaCry แล้ว พบว่า Web ให้ Download ล่ม

image

 

ผมได้เตรียมไฟล์สำรองไว้ให้แล้วเผื่อฉุกเฉินทางนี้ครับ

Windows 7 Link ต้นฉบับ

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012215

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012212

Download เอาไปใช้ได้ที่

Windows 7 / 32Bit

Windows 7 / 64Bit

>>Download ไฟล์ที่นี่ สำหรับเวอร์ชันอื่นๆ<<

ขอบคุณ @Wannuwat สำหรับ Azure Server ให้ Download ได้รวดเร็วครับ

image

>> อัพเดตเพิ่มเติมแยกตามเวอร์ชันของ Windows จากเว็บ Microsoft <<

# Operating System KB Number Link Note
1 Windows XP
Windows Server 2003
Windows 8
 
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
2 Windows Vista
Windows Server 2008
KB4012598 http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012598
3 Windows 7
Windows Server 2008 R2
 
KB4012212 (standalone) OR
KB4012215 (update rollup)
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012212
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012215
4 Windows Server 2012 KB4012214 (standalone) OR
KB4012217 (update rollup)
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012214
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012217
5 Windows 8.1
Windows Server 2012 R2
KB4012213 (standalone) OR
KB4012216 (update rollup)
 
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012213
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012216
NOTE: Later security updates may incorporate and replace KB4012216. Haven’t done the research on this yet.
6 Windows 10
(you can check your installed version and build by pressing Win-R and running winver)
Pre-version 1511 – KB4012606 http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4012606
Version 1511 – KB4013198 http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4013198
Version 1607 and Windows Server 2016 x64 – KB4013429 (OS build 14393.953).  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4013429 NOTE: If you have any of the following patches installed, you’re good: KB4015438 (14393.969), KB4016635 (14393.970), KB4015217 (14393.1083), and KB4019472 (14393.1198). All of these replace KB4013429.
Reference : https://www.techsuii.com/2017/05/14/how-to-check-and-download-patch-ms17-010/ As of 15/05/2017

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments