๊Lync 2013 update: April 2014

0
5,463 views

Microsoft Lync 2013 ได้ออกอัพเดต Patch ประจำเดือนเมษายน 2014 เพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น

 • 2941631 Cannot drag a distribution group to change position in your contact list in Lync 2013
 • 2941639 Call forwarding to the Response Group fails in Lync 2013
 • 2941640 Desktop sharing session stops in Lync 2013 when all screen data is updated
 • 2941643 Caller cannot close the window of a transferred call in Lync 2013
 • 2941654 Update sorts and searches contacts by Furigana in Lync 2013
 • 2941658 CTRL+TAB does not work when you switch between conversation windows in Lync 2013
 • 2941682 Instant message appears using incorrect text format when the DisableRTFIM setting is enabled in Lync 2013
 • 2941659 Callee’s name and detailed information is missing from the conversation history of a Lync 2013 outgoing call
 • 2941636 Search fails in Lync 2013 when non-Latin characters are used in a different case from the AD DS attributes
 • 2941635 Can’t sign in to Lync 2013 when Office 365 account UPN differs from domain account UPN
 • 2954951 Slow screen update in application sharing or desktop sharing session in Lync 2013
 • 2955577 Lync 2013 takes a long time to sign in after reconnect to the network
 • 2955579 Lync 2013 displays un-encoded texts in a toast notification or an instant message sent to another messaging client
 • 2955580 Update adds a button to show details about limited functionalities when Lync 2013 connects to a backup pool

ซึ่งตัวผมเองก็เจอเช่นกัน สำหรับ IT Pro ที่ implement Microsoft Lync 2013 หรือคนที่ใช้งานอยู่ อย่าลืมไปอัพเดตกัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://support.microsoft.com/kb/2880474/en-us

Comments

comments

Powered by Facebook Comments