วิธีการเพิ่มให้ Channel ให้ Favourite อัตโนมัติไปยังสมาชิกทุกคน

0
382 views

ปัญหาหนึ่งของ Team Owners เวลาสร้าง Channel มาแล้ว จะทำให้สมาชิกทุกคนเห็นเป็น Favourite ที่หน้า Teams ของแต่ละคนได้อย่างไร ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ได้แล้ว

วิธีการแก้ปัญหา มีสองวิํธี

วิธีแรก เมื่อเราทำการสร้าง Channel ใหม่ จะมีให้เลือก Automatcally favourite this channel for whole team

image

วิธีที่สอง เราสามารถไปที่ Settings ของ Channel โดยเลือก Channel ต้องการให้ปรากฏไปที่ทุกคน

image

Comments

comments

Powered by Facebook Comments