คู่มือเริ่มต้น Microsoft Azure สำหรับ IT (Azure Onboarding Guide for IT Organizations) ตอนที่ 2 Moving to the cloud #2

0
1,759 views

เมื่อคุณเริ่มย้ายไปยังระบบ Cloud สิ่งสำคัญคือต้องระบุให้ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อเส้นทางการเดินทางของคุณคืออะไร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงขั้นตอนต่อไปของคุณและสามารถระบุเหตุผลในการย้ายขึ้น Cloud

ซึ่งอธิบายได้ 5 ข้อดังนี้

1. การปรับตัวของหน่วยงาน IT

2. การปฏิรูปหน่วยงาน IT

3. การนำ Cloud มาใช้

4. การเตรียมพร้อมและการฝึกอบรมพนักงาน IT สำหรับระบบ Cloud

5. คำแนะนำสำหรับการย้ายไปยังระบบ Cloud

 

โดยบทความนี้จะกล่าวถึงหัวข้อที่ 2 คือ การปฏิรูปหน่วยงาน IT

การปฏิรูปหน่วยงาน IT

การพัฒนากลยุทธ์สำหรับระบบ Cloud ถือเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการในหน่วยงานส่วนใหญ่ การนำกลยุทธ์ของระบบ Cloud มาใช้ ต้องมีการประสานงานกันอย่างรอบคอบระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึง IT และ เจ้าหน้าที่ Security ที่ดูแลรักษาข้อมูล , ทีมกฎหมาย , ผู้เชี่ยวชาญในจัดการกฏข้อระเบียบ , ผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อ และ ทีมผู้บริหาร เมื่อกลยุทธ์ของระบบ Cloud สำหรับหน่วยงานถูกนำมาใช้ การใช้กลยุทธ์เหล่านั้นทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน IT โดยแนวทางและขั้นตอนของการพัฒนากลยุทธ์ของระบบ Cloud ทั้งหน่วยงาน มักมีแนวทางดังนี้

1. การตระหนักถึงระบบ Cloud ผู้ใช้ระดับองค์กรและเจ้าหน้าที่ด้าน IT ต่างก็ตระหนักถึงแนวโน้มความนิยมของการใช้ระบบ Cloud ในวงกว้าง แต่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ public-cloud solutions องค์กรเหล่านี้อาจใช้ทางเลือกโดยสร้าง solution ที่จะสามารถย้ายขึ้นระบบ Cloud ได้ภายหลัง

2. การทดลองระบบ Cloud หน่วยงาน IT เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud ต่างๆ ที่มีให้บริการในรูปแบบ SaaS, PaaS และ IaaS องค์กรอาจเริ่มใช้ Solution SaaS ร่วมกันบางอย่าง (เช่น Office 365) ซึ่งบางครั้งก็ขยายตัวไปสู่การทดสอบรูปแบบ IaaS

3. เห็นโอกาสในระบบ Cloud หน่วยงาน IT เริ่มมองหา Cloud solutions ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆของธุรกิจ ซึ่ง Services มักยังคงเหมือนเดิมในส่วนการใช้งาน on-premises แต่ในส่วนของ Cloud solution มักจะได้รับการพิจารณาและใช้งานเมื่อมีความน่าเชื่อถือ มีแนวทางในการขยายตัว หรือประโยชน์อื่นๆ ที่ถูกนำเสนอให้รับรู้

4. Cloud คือตัวเลือกแรก กลยุทธ์นี้คือการวางตำแหน่งของ Cloud ไว้เป็นอันดับแรกของตัวเลือกทั้งหมด ซึ่งปกตินั้น Cloud จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้าน Computer ตามเงื่อนขององค์กรส่วนใหญ่ได้อยู่แล้ว

การปรับใช้กลยุทธ์สำหรับระบบ Cloud ต่างทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ซึ่งส่งผลต่อทั้งหน่วยงาน IT และเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT หน่วยงานธุรกิจนั้นกำลังผลักดันทางเลือกและยอมรับระบบ Cloud มากขึ้นและในการทำเช่นนั้นพวกเขาอาจพยายามมองข้ามหน่วยงาน IT องค์กรจะสามารถเข้าถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อหน่วยงาน IT ของพวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการระบบ Cloud ของหน่วยงานธุรกิจ เพื่อพัฒนาบทบาทให้มีส่วนร่วมในระบบ Cloud หน่วยงาน IT ควรตระหนักถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขายอมรับการบริการของระบบ Cloud เช่น

– การกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย

– การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการย้ายไปหรือเริ่มใช้งาน Applications ในระบบ Cloud

– องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาพรวมของระบบ Cloud ทั้ง Identity, Networking, Security

– พัฒนาทักษะของ Cloud development

– ดัดแปลงการนำไปใช้และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ

– ใช้วิธีการที่มีระบบระเบียบเพื่อด้าน Security และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

แต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ หน่วยงาน IT ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจและหน่วยงาน และต้องเตรียมพร้อมที่จะช่วยพวกเขาประเมิน Solution แบบครบวงจรกับความต้องการด้าน Technology ของพวกเขา หน่วยงาน IT ที่ประสบความสำเร็จจะหาวิธีที่จะทำให้การใช้งาน Cloud ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยการลดอุปสรรคที่ partners ของพวกเขาต้องเจอ และช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

หน่วยงาน IT ต้องพัฒนาขีดความสามารถร่วมกับ Cloud technologies และ Services แม้ว่าในขณะที่ Services จะเกิดวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ซึ่งในทางปฏิบัติหมายความว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีเวลาในการสำรวจสิ่งใหม่ๆนั้นเอง

image

Comments

comments

Powered by Facebook Comments