Download E-Book

เขียน ebook แจกฟรีครับ โหลดอ่านได้ตามสบาย ^ ^

No posts to display

Must Read

Picture of Event IT Pro contributions @2012

สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อน ๆ พี่น้องร่วมอาชีพ IT Professional ทุกท่าน เก็บภาพบรรยากาศในงานมินิสัมนาสำหรับสายงาน IT Pro ตามรูปด้านล่างครับ หวังว่าปี 2013 จะมีเพื่อน ๆ มาช่วย Contributions ความรู้และมีโอกาสได้จัดงานพบปะพี่น้องร่วมอาชีพได้บ่อย ๆ ครับ เตรียมงานกันแต่เช้า กับบรรยากาศแสนสวยของชั้น 38 Microsoft Thailand จุดรับลงทะเบียนครับ หัวข้อสำหรับปี 2012 ครับ (ส่วนปี...