No posts to display

Must Read

การเพิ่ม Contacts ของผู้ใช้งานในองค์กร ใน Skype for Business

วันนี้ขอนอกเรื่องจาก Exchange 2016 สักวันนึงนะครับ จะขอกล่าวถึง Skype for Business สักหน่อยเป็นเรื่องสั้นๆ ตอนเดียวจบเลยครับ 5555 เรื่องมีอยู่ว่า (ขึ้นต้นเหมือนนิทาน) ……. ผมได้รับงาน Migration Exchange ของลูกค้าเจ้าหนึ่งประมาณ 100 กว่า User ขึ้นไปยัง Office 365 โดยลูกค้าอยากใช้งาน Skype...
@mvpskill.com

Hardening IIS7.5 by URLSCAN