แนะนำการติดตั้ง Azure PowerShell Module

0
1,234 views

เนื่องจากผมต้องมีการติดตั้ง Azure PowerShell module กับเครื่องใหม่ ซึ่งไม่ได้ติดตั้งมานาน ซึ่งตอนนี้มีวิธีติดตั้งแบบใหม่ ซึ่งอ่านใน technet มาแล้วงงๆ ผมเลยอยากสรุปสั้นๆ แนะนำไว้กันลืมสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน

ปัจจุบันการใช้งาน Azure PowerShell จะมีสองวิธีคือ

1. Azure CloudShell ซึ่งสามารถใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ทัยที

2. Azure PowerShell จะติดตั้งในเครื่องของตัวเราเอง

สำหรับรายละเอียด Azure CloudShell สามารถอ่านได้ที่นี่ https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-shell/overview 

สำหรับการติดตั้ง Azure PowerShell Module มีดังต่อไปนี้

Step 1:

เปิด Windows PowerShell ISE เพื่อที่เราจะทำการตรวจสอบว่าโมดูล PowerShellGet พร้อมใช้ในเครื่องเราไหม

 

Get-Module PowerShellGet -list | Select-Object Name,Version,Path

image

ถ้าหากยังไม่ติดตั้งให้ไปดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่ง

Install-Module -Name powershellget –Force

สำหรับ Windows 10, Windows Server 2016 หรือที่ติดตั้ง WMF 5.0 หรือ 5.1 ขึ้นไป

สำหรับที่เก่ากว่าให้ไปดูที่ลิงค์นี้ https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/gallery/installing-psget 

 

Step 2:

ติดตั้งโมดูล Azure PowerShell ต้องแน่ใจว่า Azure PowerShell ISE ต้องเป็น “run as administrator”

Install-Module AzureRM –AllowClobber

image

เลือก Yes to All

 

Step 3:

เราต้องการนำ AzureRM เข้ามาใช้งาน เราต้อง import ผ่านคำสั่งนี้

Import-Module AzureRM

 

แต่ถ้ามีอยู่แล้วให้ใช้คำสั่ง

Update-Module AzureRM –force

Step 4:

ตรวจสอบคำสั่งว่า AzureRM สามารถใช้งานได้

Get-Module AzureRM -ListAvailable | Select-Object Name, version, Path

 

ต่อไปนี้เราสามารถทดสอบ Azure ผ่าน Azure PowerShell ได้เรียบร้อย

 

แล้วพบกันบทความหน้า

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments