Microsoft Account 2 Step verification เปลี่ยนเครื่องมือถือ

0
250

ใช้ Google Authenticator App กับ Microsoft 2 Step Verification, สำหรับ KB นี้เป็นปัญหาส่วนตัวที่ได้เปิดใช้งาน Microsoft 2 step verification และใช้งานผ่าน google Authenticator ครับ

เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนมือถือ เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนการใช้งาน Token ที่ผูกไว้กับเครื่องเก่าใน App Google Authenticator

แต่เข้าไปหา Menu เปลี่ยนมือถือไม่เจอ ! ! ! ! (ไม่เหมือน Google ที่ใช้ง่ายมาก)

image

image

Step วิธีการทำที่ Note ไว้สำหรับแก้ไขปัญหาดังนี้ครับ

1. เข้าไปที่ Menu https://account.live.com/proofs/Manage/additional?mkt=en-us

2. เลือก Menu นี้ครับ Identify verification apps > Set up identity verification app

image

3. จากนั้นเลือก other

image

4. จากนั้น ก็ Load App google authenticator และเลือก add account แล้วยิงเข้าไปที่ Barcode ครับ

image

 

เพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนการใช้งานมาเครื่องใหม่ได้แล้วเย่

ที่มาเขียน KB นี้ไว้เพราะ Menu ของ MS งม หา ยาก มาก ๆ ดูแล้วหงุดหงิดครับ