Kumton Suttiraksiri

Office 365 Admin: Office 365 Call Center

Written by Kumton Suttiraksiri. Posted in Featured Posts, Office 365

Tagged: ,

Published on October 04, 2016 with No Comments

นอกจากที่การใช้งาน Office 365 นั้นคนผู้ดูแลระบบจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือมีพาร์ทเนอร์เข้าไปช่วย แต่ Microsoft ก็เตรียม call center ให้เหมือนกัน เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถาม ว่าเขาตอบอะไรบ้าง และโทรไปเวลาไหนดี คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มาก แต่จากประสบการณ์ถ้าคำถามยากๆ พาร์ทเนอร์คนไทยเก่งที่สุดครับ 🙂

อ่านต่อได้ที่นี่

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Kumton Suttiraksiri

Kumton Suttiraksiri

รักและชื่นชอบเทคโนโลยี Microsoft มาตั้งแต่เด็กๆ จนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานจริงๆ ซึ่งโอกาสที่ดีนั้น พร้อมแบ่งปันให้กับทุกคน ตอนนี้สนใจ Microsoft Office 365 เป็นพิเศษ และอยู่เบื้องหลังสถาบันการศึกษา บริษัทที่ใช้งาน Office 365 หลายๆแห่ง

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for Office 365 Admin: Office 365 Call Center are now closed.

%d bloggers like this: