Office 365 Admin: Office 365 Call Center

0
112

นอกจากที่การใช้งาน Office 365 นั้นคนผู้ดูแลระบบจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือมีพาร์ทเนอร์เข้าไปช่วย แต่ Microsoft ก็เตรียม call center ให้เหมือนกัน เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถาม ว่าเขาตอบอะไรบ้าง และโทรไปเวลาไหนดี คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มาก แต่จากประสบการณ์ถ้าคำถามยากๆ พาร์ทเนอร์คนไทยเก่งที่สุดครับ 🙂

อ่านต่อได้ที่นี่