ลบ Office 365 Cloud User ให้หมดจด

0
439 views

สิ่งหนึ่งที่ Admin มักจะพบคือไม่สามารถ User ซ้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น User ที่ Sync ไปนั้นซ้ำกับ User บน Cloud หรือ User นั้นถูกลบจากบน Cloud แล้วแต่ต้องรอใน Recycle Bin อีก 30 วัน บทความนี้จะอธิบายถึงการลบ User ให้เกลี้ยงจากใน Recycle Bin

ใช้กับ Scenario ใดได้บ้าง

– เมื่อ Admin ลบ User บน Office 365 แล้ว user นั้นอยู่ใน Recycle Bin ถ้าต้องการสร้างใหม่ ระบบจะบอกว่ามี User อยู่แล้ว

– เมื่อ object ที่สร้างแล้วมัน corrupt กัน ต้องสร้างใหม่ ซึ่งมักจะเจอใน contact

แนวทางแก้ไข

สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือเข้า Exchange Online PowerShell แล้วใช้คำสั่งตามสถานการณ์ต่อไปนี้

ต้องการลบ user เดียวบน Cloud

remove-msoluser –userprincipalname UID@UPN.com

ต้องการลบ User เดียวจากใน Recycle Bin

remove-msoluser –userprincipalname UID@UPN.com -RemoveFromRecyclebin

ต้องการลบทุก User จาก Cloud

get-msoluser | remove-msoluser -force

ต้องการลบทุก User จากใน Recycle Bin 

get-msoluser –returndeletedusers -maxresults 100000 | remove-msoluser -removefromrecyclebin -force

ต้องการลบทุก User ทั้งหมดแบบไม่จำกัด

get-msoluser -maxresults unlimited | remove-msoluser –force

Comments

comments

Powered by Facebook Comments