วิธีป้องกัน User รายบุคคล ไม่ให้สร้าง Office 365 Group

0
1,765 views

จากคำถามครั้งที่แล้ว ที่เราทำการ Disable Office 365 Groups ทั้งองค์กร มีคำถามว่าเราสามารถ Disable เฉพาะรายบุคคลได้ไหม คำตอบคือได้ครับ โดยมีวิธีดังนี้

เมื่อเราต้องการยกเลิกแค่เฉพาะคน เราสามารถใช้คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้

1.ใช้คำสั่งด้านล่างนี้

New-OwaMailboxPolicy -Name DisableOffice365Groups

Set-OwaMailboxPolicy -Identity bird2016\DisableOffice365Groups -GroupCreationEnabled $false

ซึ่ง bird2016 <<< คือชื่อ Tenant ของคุณ

2. ยกเลิกเฉพาะอีเมลนั้นๆ

Set-CASMailbox kumton@bemyguest.in.th -OwaMailboxPolicy “DisableOffice365Groups”

สร้างไม่ได้คนเดียว คนอื่นสร้างได้

image

Comments

comments

Powered by Facebook Comments