RPC over HTTP จะยุติการสนับสนุนในวันที่ 31/10/2017 นี้แล้ว

0
1,439 views

อันนี้เป็นแจ้งข่าว สำหรับผู้ใช้งาน Exchange Online กับ Outlook 2007 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2017 (หรือปีหน้า) โปรโตคอล RPC over HTTP ที่เรารู้จักกันดีจะเลิกให้บริการสำหรับ Exchange Online

ซึ่งการยกเลิกนี้ เราจะไปใช้งานโปรโตคอลแบบใหม่แทน คือ MAPI over HTTP ที่เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014

ผลกระทบ

มีแน่นอนกับผู้ใช้งานที่ยังเป็น Outlook 2007 เพราะมันจะไม่สามารถทำงานร่วมกับ MAPI over HTTP ได้ เพื่อทำการเชื่อมต่อ Exchange Online กับ Outlook 2007 จึงจำเป็นต้องทำการอัพเกรด Outlook เป็นเวอร์ชันใหม่ หรือใช้ Outlook บนเว็บแทน ซึ่งหากเราใช้งาน Outlook 2016, Outlook 2013 หรือ Outlook 2010 ก็อาจได้รับผลกระทบนี้ ต้องตรวจสอบและอัพเดตเป็น patch ล่าสุด เพื่อให้ทำงานร่วมกับ MAPI over HTTP ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3201590

Comments

comments

Powered by Facebook Comments