วิธีการติดตั้งและตั้งค่า iSCSI Storage ใน Windows Server 2016 (Powershell)

0
2,693 views

บทความเนื้อหาเดิม แต่เปลี่ยนเป็น Configure แบบ powershell ครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่า powershell นั้นทำให้ชีวิตง่ายดายสุด ๆ

ในบทความนี้ผมจะไม่ขอ post รูปนะครับ เพราะ ผลของการใช้คำสั่งทุกอย่างจะเหมือนกับบทความก่อนหน้านี้

เริ่มกันเลย

@DC01.mvpskill.edu

1. เริ่มติดตั้ง iSCSI Target Role

Install-WindowsFeature FS-iSCSITarget-Server -IncludeManagementTools

2. ตั้งค่า iSCSI Target

– สร้าง Virtual Disk (3 ก้อน)

New-IscsiVirtualDisk –Path D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk1.vhdx –size 10GB
New-IscsiVirtualDisk –Path D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk2.vhdx –size 50GB
New-IscsiVirtualDisk –Path D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk3.vhdx –size 50GB

– สร้าง iSCSI Target Name

New-IscsiServerTarget –TargetName iSCSIDisk-Trgt –InitiatorID @("IPAddress:172.16.0.3","IPAddress:172.16.0.4")
#or
New-IscsiServerTarget –TargetName iSCSIDisk-Trgt –InitiatorID @("DNSName:VM01.mvpskill.edu","DNSName:VM02.mvpskill.edu")

– Map Disk to iSCSI Target

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping –TargetName iSCSIDisk-Trgt –DevicePath D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk1.vhdx
Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping –TargetName iSCSIDisk-Trgt –DevicePath D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk2.vhdx
Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping –TargetName iSCSIDisk-Trgt –DevicePath D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk3.vhdx

@VM01.mvpskill.edu

1. ติดตั้ง Multipatch I/O Feature

Install-WindowsFeature Multipath-IO

2. ตั้งค่า MPIO

Enable-MSDSMAutomaticClaim –BusType iSCSI
Set-MPIOSetting –NewDiskTimeout 60

จากนั้น restart เครื่อง

3. ตั้งค่า iSCSI Initiator

– เปิดใช้งาน iSCSI Initiator Service

Set-Service –Name MSiSCSI –StartupType Automatic 
Start-Service MSiSCSI

– เชื่อมต่อ iSCSI Initiator

New-IscsiTargetPortal –TargetPortalAddress 172.16.0.1

Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -InitiatorPortalAddress 172.16.0.3 -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true -TargetPortalAddress 172.16.0.1
Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -InitiatorPortalAddress 172.16.0.3 -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true -TargetPortalAddress 172.16.0.2

4.นำ Disk Online และกำหนดให้สามารถบันทึกข้อมูลได้

#iSCSI Disk from offline to online
Set-Disk -Number 1 -IsOffline $false
Set-Disk -Number 2 -IsOffline $false
Set-Disk -Number 3 -IsOffline $false

#Make disk writable
Set-Disk -Number 1 -IsReadOnly $false
Set-Disk -Number 2 -IsReadOnly $false
Set-Disk -Number 3 -IsReadOnly $false

เป็นอย่างไรครับสำหรับ powershell รวดเร็วทรงพลังไหมครับ

แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments