วิธีการติดตั้งและตั้งค่า iSCSI Storage ใน Windows Server 2016 (Powershell)

Written by Raksapon Leelachat. Posted in PowerShell, Windows Server

Published on March 25, 2017 with No Comments

บทความเนื้อหาเดิม แต่เปลี่ยนเป็น Configure แบบ powershell ครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่า powershell นั้นทำให้ชีวิตง่ายดายสุด ๆ

ในบทความนี้ผมจะไม่ขอ post รูปนะครับ เพราะ ผลของการใช้คำสั่งทุกอย่างจะเหมือนกับบทความก่อนหน้านี้

เริ่มกันเลย

@DC01.mvpskill.edu

1. เริ่มติดตั้ง iSCSI Target Role

Install-WindowsFeature FS-iSCSITarget-Server -IncludeManagementTools

2. ตั้งค่า iSCSI Target

– สร้าง Virtual Disk (3 ก้อน)

New-IscsiVirtualDisk –Path D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk1.vhdx –size 10GB
New-IscsiVirtualDisk –Path D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk2.vhdx –size 50GB
New-IscsiVirtualDisk –Path D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk3.vhdx –size 50GB

– สร้าง iSCSI Target Name

New-IscsiServerTarget –TargetName iSCSIDisk-Trgt –InitiatorID @("IPAddress:172.16.0.3","IPAddress:172.16.0.4")
#or
New-IscsiServerTarget –TargetName iSCSIDisk-Trgt –InitiatorID @("DNSName:VM01.mvpskill.edu","DNSName:VM02.mvpskill.edu")

– Map Disk to iSCSI Target

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping –TargetName iSCSIDisk-Trgt –DevicePath D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk1.vhdx
Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping –TargetName iSCSIDisk-Trgt –DevicePath D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk2.vhdx
Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping –TargetName iSCSIDisk-Trgt –DevicePath D:\iSCSIVirtualDisks\iSCSIDisk3.vhdx

@VM01.mvpskill.edu

1. ติดตั้ง Multipatch I/O Feature

Install-WindowsFeature Multipath-IO

2. ตั้งค่า MPIO

Enable-MSDSMAutomaticClaim –BusType iSCSI
Set-MPIOSetting –NewDiskTimeout 60

จากนั้น restart เครื่อง

3. ตั้งค่า iSCSI Initiator

– เปิดใช้งาน iSCSI Initiator Service

Set-Service –Name MSiSCSI –StartupType Automatic 
Start-Service MSiSCSI

– เชื่อมต่อ iSCSI Initiator

New-IscsiTargetPortal –TargetPortalAddress 172.16.0.1

Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -InitiatorPortalAddress 172.16.0.3 -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true -TargetPortalAddress 172.16.0.1
Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -InitiatorPortalAddress 172.16.0.3 -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true -TargetPortalAddress 172.16.0.2

4.นำ Disk Online และกำหนดให้สามารถบันทึกข้อมูลได้

#iSCSI Disk from offline to online
Set-Disk -Number 1 -IsOffline $false
Set-Disk -Number 2 -IsOffline $false
Set-Disk -Number 3 -IsOffline $false

#Make disk writable
Set-Disk -Number 1 -IsReadOnly $false
Set-Disk -Number 2 -IsReadOnly $false
Set-Disk -Number 3 -IsReadOnly $false

เป็นอย่างไรครับสำหรับ powershell รวดเร็วทรงพลังไหมครับ

แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Raksapon Leelachat

รักษพล ลีลาฉัตร | Raksapon Leelachat

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for วิธีการติดตั้งและตั้งค่า iSCSI Storage ใน Windows Server 2016 (Powershell) are now closed.

%d bloggers like this: