เปิดรับสมัครอบรม Windows Forensic for Beginner Admin

0
188

เปิดรับสมัครอบรม Windows Forensic for Beginner Admin

Trainer: คุณสมิทธ์ ณ นคร | Smith Nanakhon

เรียนรู้และทำ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows และสามารถใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการทำ Digital Forensic

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง

Notebook สำหรับทำ LAB + USB Drive

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

10 ที่นั่ง

กำหนดการ

เสาร์ 7 กรกฎาคม 2561 (9.30 – 16.00น.) รับจำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง

สถานที่

อาคารสินสาทรทาวเวอร์ (BTS กรุงธนบุรี)

หัวข้อ Technical Workshop  1 วัน (5.30 Hrs.)

9.30 – 12.00 (2.30 Hrs.)

Fundamental of Windows Forensics

 1. Why Forensics
 2. What the windows memory contains and why memory forensic?
  Demo1: Memory Acquisition

13.00 – 16.00 (3 Hrs.)

 1. Important of Disk Imaging
  Demo2: Tools & Disk Imaging
 2. Windows Network
  Demo3: Network Traffic Capture
 3. Windows Event Log Analysis
  Demo4: Event Log

กติกาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วัน เสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00น. ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop  บริจาคเงินเท่าไรก็ได้ ให้สถานพยาบาล (โดยเป็นชื่อตัวเอง) แล้ว Post ใบเสร็จใต้ URL https://www.facebook.com/mvpskill/photos/a.226559497357544.73166.199476786732482/2131874896825985/?type=3&theater 10 อันดับแรก จะได้ Confirmed ที่นั่งอบรม  โดยใบเสร็จรับเงินการบริจาคจะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินในระหว่างวันที่ 16 มิย. – 6 กค. 61 เท่านั้น