Home Blog Page 55
คำสั่งนี้ผมใช้บ่อยในการค้นหา User ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อทำการลบออกจากระบบครับ dsquery user -inactive 10 -limit 0 เลข 10 หมายถึงจำนวนอาทิตย์นะครับ การนำไปประยุกต์ใช้ค้นหา User และ Computer Object ที่ไม่มีการใช้งานแล้วย้ายไปอยู่ใน OU พิเศษเพื่อเตรียมลบออกจากระบบครับ ทำ Batch Script เพื่อใช้งานตรวจสอบ user ที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน 12 อาทิตย์ for /f "Tokens=*" %%s in ('dsquery user -inactive 12 -limit 0') do ( DSMOVE %%s -newparent "OU=Quarantine,DC=demo,DC=local" ) ทำ Batch Script เพื่อใช้งานตรวจสอบ user ที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน 12 อาทิตย์ for /f "Tokens=*" %%s in ('dsquery computer -inactive 12 -limit...
ค้นหา User ที่ไม่ค่อยได้ Active แล้วทำการลบด้วยคำสั่ง dsquery user -inactive 10 -limit 0 หมายเหตุ เลข 10 หมายถึง 10 อาทิตย์นะครับ dsrm.exe :  มีไว้สำหรับ ทำการ Removes objects ตัวอย่างคำสั่ง ลองค้นหา Object ก่อน คำสั่งเพื่อค้นหา User ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย itsupport Dsquery user -name "*itsupport*" ทำการลบ Object โดยไม่ต้องระบุประเภท (ไม่เหมือนการ Query) dsrm "CN=itsupport01,OU=IT,DC=demo,DC=local" หากต้องการโหด โดยไม่ต้องกด...
การค้นหา Object โดยใช้คำสั่ง ds commandline คำสั่ง DS ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเน้นช่วยเหลือในการทำงานได้รวดเร็วกว่า GUI (ในกรณีที่มี Object มาก ๆ การใช้ GUI จะช้าและบางครั้งเสียเวลารอ Load หน้าจอ refresh เป็นอย่างมาก) จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการดูแล user กว่า 20000 คนใน Domain เดียวกัน การใช้ Command ต่าง ๆ เหล่านี้มีประโยชน์มาก ๆ เลยครับ dsquery: Displays objects matching search criteria dsquery เป็นคำสั่งที่ใช้ค้นหา Object ใน Active Directory ครับ อย่างที่เกริ่นไว้ คือถ้า Object เราเยอะจริง ๆ ถ้ามัวแต่ไปเปิดที่ AD Users and Computers จะต้องรอนานมากกว่าจะ Refresh User ทั้งหมดมาให้ดูได้...
การค้นหา Object ใน Active Directory สำหรับผู้ดูแลระบบที่มีจำนวน Users / Computers มาก ๆ การค้นหา Object ใน Active Directory เป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่เจอเป็นประจำเช่น 1. พนักงานลาออก จำเป็นต้อง Disable หรือ Deleted User Account นั้น ๆ 2. ต้องการ Assign Network Map Drive ใหม่ 3. ต้องการย้าย OU หรือมีพนักงานย้ายฝ่าย ย้ายแผนก 4. มีพนักงานเปลี่ยนชื่อ 5. ต้องการเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานของพนักงานนั้น ๆ 6. ต้องการเปลี่ยน Group Member ของพนักงานนั้น ๆ งานประจำเหล่านี้หากมี User จำนวนไม่มากอยู่ในระบบ Active Directory เราก็สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ ADUC แต่จากประสพการณ์การดูแลระบบที่มีจำนวน User มากกว่า 20000 คนขึ้นไป การใช้เครื่องมือแบบ GUI ทำให้การค้นหา Object ใน Active...
Active Directory Administrative Center อ้างอิงจา http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd560651(v=ws.10).aspx คำสั่งสำหรับเรียกใช้งานผ่าน Command Line = dsac.exe เป็นเครื่องมือที่มีมาใหม่พร้อมกับ Windows 2008 R2 ซึ่งสร้างมาจากพื้นฐานของคำสั่งจาก PowerShell ซึ่งเป็นอีกทางเลือกนึงในการเลือกใช้ทำงานกับระบบ Active Directory การทำงานที่รองรับสำหรับเครื่องมือนี้คือ · เครื่องมือการสร้าง User ที่ละเอียดกว่า ADUC · Template การ Query ข้อมูลที่ใช้บ่อยดีกว่า ADUC ตัวช่วยในการ Query ตามรูปด้านล่าง เหมาะกับการค้นหา Object ในรูปแบบ GUI ทดลองใช้งาน Administrative Center...
รู้จักเครื่องมือ Active Directory Users & Computers (ADUC) เบื้องต้น เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า ADUC เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องใช้งานบ่อยที่สุดในการจัดการ Object ของ Active Directory และสามารถปรับแต่งให้แสดงผลข้อมูลอื่น ๆ ได้มากกว่า Default ดังนี้ บ่อยครั้งที่เวลาใช้งานเครื่องมือ ADUC ต้องการแสดงข้อมูลอื่น ๆ เช่น แผนก เบอร์โทร ฝ่ายงาน ไซต์งาน เป็นประจำถาวร ก็สามารปรับแต่งได้จากจุดนี้เลยครับ 1. ที่ Menu View สามารเลือก Customize View ได้ 2. ในส่วนของการแสดงผล เราสามารถเลือก Add / Remove Columns ได้ด้วย View > Add / Remove Columns เครื่องมือ Active...
หลังจากที่เรามี Domain Controller ตัวแรกในระบบแล้ว สิ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องรับมือต่อไปคือการบริหารจัดการเพื่อให้ User สามารถเข้าใช้งานได้ครับ ใน Module นี้จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ ผู้ดูแลระบบจำเป็นจะต้องหัดใช้ ทำความรู้จักไว้ เครื่องมือหลักสำหรับเอาไว้บริหารจัดการ Active Directory สำหรับผู้ดูแลระบบมีดังต่อไปนี้ · Active Directory Users and Computers เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ Active Directory ที่จำเป็นใช้บ่อยที่สุด เพื่อใช้จัดการ Function ต่าง ๆ ของทรัพยากรบน Domain เช่น User, Groups, Computers, Printers, และ Share Folder · Active Directory Sites and Services เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการ Replication, Network Topology, และบริการต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันในระดับ Domain , Forest ซึ่งเราจะเรียนรู้วิธีใช้งานกันใน Module ที่เหลือถัดไป · Active Directory...
วิธีเปลี่ยน SID ของ Computer ที่เป็น Windows7 และ Windows Server 2008 · เครื่องที่มี SID เดียวกันเกิดจากการ Clone มาใช้งาน · SID เดียวกัน หรือ SID ชนกัน จะมีผลหากเอามาใช้เชื่อมต่อกันในระบบ Network หรือ Active Directory · เราไม่ควรใช้งานเครื่องที่ได้จากการ Clone โดยที่มี SID เดียวกัน สมัยก่อนหากใช้เครื่องมือ NEWSID.exe จะช่วยให้การสร้าง SID ของเครื่องใหม่เป็นได้รวดเร็วกว่า Sysprep ครับ แต่ Windows7 และ Windows Server 2008 ไม่รองรับเครื่องนี้ newsid.exe แล้วนะครับ ถ้าเอาไป run จะทำให้เครื่องเกิด BSOD ได้ ดังนั้นเครื่อง Windows7 และ Windows Server 2008 สามารถทำการสร้าง SID ใหม่ได้โดยการใช้ Sysprep เท่านั้นครับ เครื่องมือ...
PowerShell : การใช้งานเกี่ยวกับ Computers Object ใน Active Directory คำสั่งที่ผมใช้บ่อยครับ   คำสั่งต่อไปนี้มีไว้สำหรับค้นหาและ List Computer Object อันนี้ใช้บ่อยเพื่อหาว่า Computer Object มีกี่เครื่อง อยู่ OU ไหน และมี OS Version อะไรบ้าง (สะดวกดีครับเวลาเอาไว้ทำ Report) รูปแบบคำสั่ง get-Adcomputer -Filter * -Properties * | FT Name, OperatingSystem, DistinguishedName หรือจะเพิ่มรูปแบบคำสั่งสำหรับตรวจเช็คเครื่องที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน (ดู Last Logon) เนื่องจากบ่อยครั้งเราจะเจอ Object ที่ค้างไว้ในระบบซึ่งไม้ได้ถูก Cleanup โดยอัตโนมัติ หาก List ดูเอง จะได้จัดการระบบแบบ Pro-Active ดูก่อนครับ get-Adcomputer -Filter * -Properties * | FT Name, OperatingSystem, LastLogonDate, DistinguishedName
  ใน KB นี้ผมจะชี้ให้ดูสามเรื่องครับ 1. Event ID ที่สำคัญของ Security Log ของ Windows Server 2. Event ID ที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่หมายเลขเปลี่ยนไประหว่าง Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 3. การใช้เครื่องมือ Export Log ที่สำคัญมาเก็บไว้บนเครื่อง   เลขรหัส Event ID ที่เปลี่ยนไปบน Windows Server 2008 (มี 4 หลัก) ::: Security ID ที่สำคัญของ Windows 2008 ::: 4624 - An account was successfully logged on. ::: 4625 - An account failed to log on. ::: 4649 -...

Top Articles

แจกไฟล์ MS Word สำหรับทำซองผ้าป่า และใบฏีกา

บทความนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ IT Pro  - -" แม่ใช้ทำซองผ้าป่าครับ งงจริง ๆ ผมเอาไฟล์ MS Word ที่เป็นซองผ้าป่า และใบฏีกา Share ไว้เผื่อใครจะเอาไปใช้กันต่อครับ จริง ๆ ก็ Download จาก Google มา Edit ต่อนะแหล่ะครับ...